Naš program

Kaj so naši cilji in ključne točke našega programa:

1. Ureditev športnega parka in prostora za druženje občanov
2. Preglednejše delo občinske uprave
3. Vzpodbudili bomo razvoj turizma v Lovrencu
4. Povečati vlogo prostovoljstva in društev v kraju
5. Vzpostavitev počitniškega varstva za otroke
6. Sprejetje prostorsko ureditvenega načrta
7. Postavitev dvigala v Zdravstvenem domu Lovrenc na Pohorju
8. Varna pot v šolo

 

Želimo, da se ljudje, ki v Lovrencu na Pohorju živijo ali ga obiščejo, počutijo dobro, zato bomo kot temeljne
vrednote našega dela postavili: ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA, PODPORA DRUŽINAM, ZELENI TURIZEM,
KOMUNIKACIJA, SAMOOSKRBA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ.


Makro plan našega programa je poskrbeti za celostno podobo kraja in kvaliteto življenja v njem. Prizadevali si bomo povrniti kakovost LOVRENŠKE VODE, ki je pred leti veljala za najboljšo vodo daleč naokoli. Da bo naša voda neoporečna in kraj skladen z najvišjimi okoljskimi standardi bomo naredili vse, kar je v moči občine, da se v kraju razširi mreža javne kanalizacije ter se oblikuje strategija pomoči in podpore tistim gospodinjstvom, ki te možnosti nikoli ne bodo imeli. Skrb za odpadne vode gre z roko v roki z ohranjanjem zdravja občanov.


Mikro plan našega programa je skrb za arhitekturni ter hortikulturni izgled kraja, vključno z zasaditvijo dreves in cvetličnih gred, ureditev sprehajalnih poti s spremljajočo infrastrukturo, označitvijo ulic in znamenitosti, skrb za ustrezno ravnanje z vsemi vrstami odpadkov, skupaj z odstranitvijo divjih odlagališč in postavitvijo košev za smeti.

1. UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

Kot prioritetni projekt občine smo si zastavili ureditev športnega parka in prostora za druženje občanov: igrišče za otroke, travnato nogometno igrišče, odbojkarsko igrišče, balinišče, park za kolesarje, atletska steza, trim steza. Poleg spodbujanja aktivnega preživljanja prostega časa občanov bo dodana vrednost športnega parka tudi možnost organizacije večjih tekmovanj, ki bodo nedvomno spodbudila tudi turistično plat razvoja kraja.

2. PREGLEDNEJŠE DELO OBČINSKE UPRAVE

večji poudarek bomo dali komuniciranju z občani in transparentnejšemu delovanju občine. Za pravočasno in pravilno obveščenost o dogajanju v občini bomo uvedli različne metode vključevanja krajanov (zbori krajanov, občinsko glasilo) ter si prizadevali, da bodo zaposleni v občinski upravi in županja vedno na voljo za vsa vprašanja in pripombe. Delovanje županje ter delavcev občine po principu »občina za ljudi«.

3. VZPODBUDILI BOMO RAZVOJ TURIZMA v Lovrencu tako, da bomo:

  • uredili razgledno ploščad na »Hojnikovi ridi« z informacijsko točko za kolesarje, pohodnike in ostale mimoidoče,
  • uredili postajališče za avtodome,
  • uredili taborni prostor,
  • spodbujali občane v odpiranju dejavnosti na področju turizma (tudi velnesa), kot je povečanje zasebnih nastanitvenih kapacitet, ureditev prostora za kampiranje,
  • spodbujali športni turizem in dejavnost turizma v društvih (lovci, kolesarji, čebelarji, planinci, turistično društvo, itd.),
  • si prizadevali za ohranjanje kulturne dediščine kraja z možnostjo ureditve krajevnega muzeja in galerije.

4. POVEČATI VLOGO PROSTOVOLJSTVA

Povečati vlogo prostovoljstva in društev v kraju na podlagi izvedenih akcij in dogodkov, s posebnim poudarkom na vzgoji in razvoju mladih, podpreti krajane in njihove pobude (društva, prostovoljce,…).

5. POČITNIŠKO VARSTVO

Vzpostavitev počitniškega varstva za otroke in pomoč mladim družinam (subvencije ob rojstvu otroka, štipendije za dijake in študente).

6. SPREJETJE PROSTORSKO UREDITVENEGA NAČRTA

Sprejetje prostorsko ureditvenega načrta in tako vzpostavitev pogojev za razvoj kraja, nudenje pomoči in podlag za razvoj gospodarstva (vzpostavitev svetovalne službe, namenjene občanom, z namenom pomagati in usmerjati pri prijavah na državne in evropske razpise in urejanju dokumentacije) ter priprava srednje in dolgoročnih načrtov za asfaltiranje občinskih cest.

7. DVIGALO V ZDRAVSTVENEM DOMU

Postaviti dvigalo v Zdravstvenem domu in tako omogočiti lažji dostop za vse, ki potrebujejo zdravnika.

8. VARNA POT V ŠOLO

Varna pot v šolo je tisto, kar je dolžna vsaka občina zagotoviti svojim šolarjem in krajanom.

 

Kako bomo dosegli zastavljene cilje?

Zavedamo se, da so sredstva v občinskem proračunu omejena, vendar smo prepričani, da lahko s pozitivnim pristopom in pritegnitvijo občanov in občank, ki imajo znanje in izkušnje, veliko za kraj storimo tudi sami. V mislih imamo optimizacijo poslovanja (optimizacija stroškov dela, materialnih in drugih stroškov), med projekti, ki bodo za kraj pomenili dodano vrednost, pa poiskati takšne, za katere se bo lahko pridobilo tudi kohezijska sredstva, povečali pa bomo tudi nadzor nad izvajanjem samih projektov.

Še naprej pa bomo seveda aktiven partner pri dveh projektih, kjer je vodilni izvajalec država, to je rekonstrukcija ceste skozi trško jedro z vso pripadajočo komunalno in optično infrastrukturo ter končno izgradnja doma starostnikov, za kar je bil komunalno urejen prostor zagotovljen že pred desetimi leti, pa do realizacije še do danes ni prišlo.

Zakaj sem prava izbira za županjo Lovrenca na Pohorju:

Prav bi bilo, da občino in občinsko upravo vodi oseba, ki ima dovolj strokovnih znanj in vodstvenih izkušenj. Na poslovni poti sem si pridobila mnogo tistih znanj, ki so nujno potrebna za vodenje občine. Vsi v moji ekipi smo iskreno predani našim ciljem, ki smo jih kar nekaj mesecev pripravljali, razvijali in o njih temeljito razmislili. Čas je, da tudi v Lovrenc pride nova energija, čas je, da pride nekdo, ki je sposoben stvari na občini pogledati iz drugega zornega kota, z drugačno energijo.

Združimo moči, občina smo vsi!

Športni park

Športni park

Športni park bi bil namenjen rekreaciji, ki bi zadostil potrebam občanov, učencev osnovne šole, rekreativnim športnikom ter tudi ostalim naključnim gostom.


Podrobneje...

 

Turizem

Turistični potencial

Lovrenc na Pohorju ima zaradi svoje neokrnjene narave in dokaj nerazvite turistične infrastrukture izjemne potenciale. Kraj zagotovo ni primeren za množični turizem, zato se bo moral v prihodnosti tržiti predvsem kot butična zelena turistična destinacija.

Podrobneje...

 

Planinske poti

Planinske poti

Ideja je, da našim vsakodnevnim sprehajalnim in tudi planinskim potem damo dušo in to tako, da jih opremimo z imenom, dodamo zanimive informacije o sami poti, njeni zgodovini in drugih zanimivostih.

Podrobneje...

 

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo je večplastni projekt, ki vključuje pot v šolo iz parkirišča, na katero pripeljejo starši svoje otroke ter poti, beri ceste, po katerih šolarji gredo dnevno peš v šolo in iz nje. Projekt tudi predvideva rešitev neprimernega dostopa do telovadnice, tj. večnamenske športne dvorane s strani parkirišča.


Podrobneje...

 

Energetika

Energetika

V listi »Sanjo za županjo« smo v program uvrstili tudi energetiko. Lovrenc na Pohorju je lep kraj, obdan z gozdovi. Les je naravna surovina, ki se v veliki meri uporablja kot energent v še vedno pretežnem številu gospodinjstev.

Podrobneje...

 

Možuh

Obudimo Možuha

Tudi Lovrenčani smo nekoč znali bolj začutiti Pohorske junake. Naši vrtečani so preživeli čudovit dan na Lovrenških jezerih v družbi Jezernika, Možuha in Jere.

Podrobneje...

 

Presek - vlecnica

Presek - vlečnica

Zakaj zgodba o Preseku ni možna, kot vam jo prodajajo eni in isti že več let znova in znova

  • Ker na Kumenu nimamo vodovoda – zasneževanje odpade;
  • Ker tudi kanalizacije ni – torej nek resni turizem odpade ( razen kak DIXI za WC); ....
Podrobneje...

 

Možuh

Prostori za zabojnike

Živim ob Slepnici, v "Štambergi", kjer ob cesti odlagamo vreče za smeti, ki jih Snaga potem odpelje. Imamo tudi dva manjša kesona za steklo in papir. Podobnih odlagališč je v Lovrencu veliko.

Podrobneje...

 

Dvigalo

Zgodba o dvigalu

Poznamo zgodbo o novem zdravstvenem domu, a pot do tja je še dolga. Sedanja ureditev je neprimerna in za invalide in starejše osebe zelo omejujoča.

Podrobneje...