Varna pot v šolo

Solska pot

Sem Zoran Krebs in kandidiram za občinskega svetnika na listi “Sanjo za županjo”. Kot del volilnega programa naše liste je tudi naloga izboljšanje varnosti pešcev v prometu, še posebej tistih najbolj ranljivih, to so naši otroci. Tako imam konkreten predlog Varne poti v šolo, ki bo realiziran, če bo naša lista seveda dobila zadostno podporo.

Varna pot v šolo je večplastni projekt, ki vključuje pot v šolo iz parkirišča, na katero pripeljejo starši svoje otroke, ter poti, beri ceste, po katerih šolarji gredo dnevno peš v šolo in iz nje. Projekt tudi predvideva rešitev neprimernega dostopa do telovadnice, tj. večnamenske športne dvorane s strani parkirišča.

 


Varna pot ni namenjena le osnovnošolcem, temveč je namenjena tako sprehajalcem kot seveda vsem tistim, ki se v popoldanskih ali večernih urah udeležujejo različnih športnih aktivnosti v VŠD OŠ Lovrenc na Pohorju. V obzir je potrebno vključiti dejavnike kot so: večerne ure, tema, slaba vidljivost, stalna dostopnost te poti. Cilj je povečati varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej za najbolj ranljive skupine, to so pešci (otroci, starejše osebe).

 

Sedanje težave:

  • Parkirišče s telovadnico ni primerno povezano.
  • Pot do telovadnice oz. šole je speljana skozi hodnik,  ki povezuje vrtec in telovadnico. Hodnik je večinoma zaprt, tako je pot onemogočena, kar je nesprejemljivo.
  • V primeru večjih prireditev je plato s spodnje strani telovadnice s polokroglimi, ozkimi stopnicami smrtno nevaren zaradi preozkih izhodnih poti ter ploščic, ki “pomagajo”, da si obiskovalec “zvije gleženj, zlomi roko”. To še posebej velja v slabem, mokrem vremenu ter pozimi, ko pa so polokrogle stopnice večinoma zaprte.
  • Poti, kjer hodijo šolarji peš, so na določenih mestih ozke, slabo osvetljene in neoznačene. Gre predvsem za odseke Spodnji trg (Dolinšek - Kasjak), Gornji trg (Pri Manci, Arčnik), Činžat (avtobusna postaja - iz vseh smeri).

Rešitev:


a) Za Gornji trg je potrebno v sklopu obnove trškega jedra urediti pločnik z jasno vidnimi oznakami, načrtovati bo potrebno širši pločnik, boljša osvetlitev pa naj bo na relaciji Prireditveni prostor/Kulturni dom vse do enote NKBM in od tam naprej po Šolski ulici. Posebno pozornost je potrebno nameniti ureditvi križišča “Pri Manci – Arčnik”.

b) Enako velja za Spodnji trg. Tu je ozko grlo pri Dolinšku oz. Kasjaku. Prav tu je potrebno v projektih obnove ponovno omogočiti čim bolj varno pot, mogoče bo potrebno celo z ograjo ali s čim podobnim ločiti cestišče in pločnik. Tudi tukaj mora biti načrtovana močnejša osvetlitev ter označbe. Pot se nadaljuje po Delavski, nato po Vozniški poti. Ta del je potrebno nujno preplastiti ter urediti javno razsvetljavo.

c) Na Činžatu je v bližini avtobusnega postajališča v smeri Jodla, Tinike, Log potrebno urediti javno razsvetljavo, povečati označenost oz. osvetljenost cestišča na prehodih za pešce ter zgraditi pločnike.

d) Parkirišče pri vrtcu povezati z novimi stopnicami s platojem nad vrtcem, od tam pa varno pot načrtovati mimo vrtca do telovadnice oziroma do šole. Stopnice bi se uporabljale tudi za bodoči športni park, ki bi bil na tem platoju.

e) Pot do Večnamenske športne dvorane OŠ Lovrenc na Pohorju (iz in v njo) v primeru večjih prireditev načrtovati po stopnicah, ki vodijo do vrtca in direktno mimo do telovadnice. Sedanje okrogle stopnice so v trenutni vlogi neuporabne, ker so nefunkcionalne. Verjetno bi bilo potrebno tudi ograjo speljati drugače. Dolgoročno je potrebno pokriti vhod v telovadnico ter razširiti cesto z vrisanim pločnikom na relaciji Križna cerkev – parkirišče pri vrtcu.

 

Zoran Krebs

Športni park

Športni park

Športni park bi bil namenjen rekreaciji, ki bi zadostil potrebam občanov, učencev osnovne šole, rekreativnim športnikom ter tudi ostalim naključnim gostom.


Podrobneje...

 

Turizem

Turistični potencial

Lovrenc na Pohorju ima zaradi svoje neokrnjene narave in dokaj nerazvite turistične infrastrukture izjemne potenciale. Kraj zagotovo ni primeren za množični turizem, zato se bo moral v prihodnosti tržiti predvsem kot butična zelena turistična destinacija.

Podrobneje...

 

Planinske poti

Planinske poti

Ideja je, da našim vsakodnevnim sprehajalnim in tudi planinskim potem damo dušo in to tako, da jih opremimo z imenom, dodamo zanimive informacije o sami poti, njeni zgodovini in drugih zanimivostih.

Podrobneje...

 

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo je večplastni projekt, ki vključuje pot v šolo iz parkirišča, na katero pripeljejo starši svoje otroke ter poti, beri ceste, po katerih šolarji gredo dnevno peš v šolo in iz nje. Projekt tudi predvideva rešitev neprimernega dostopa do telovadnice, tj. večnamenske športne dvorane s strani parkirišča.


Podrobneje...

 

Energetika

Energetika

V listi »Sanjo za županjo« smo v program uvrstili tudi energetiko. Lovrenc na Pohorju je lep kraj, obdan z gozdovi. Les je naravna surovina, ki se v veliki meri uporablja kot energent v še vedno pretežnem številu gospodinjstev.

Podrobneje...

 

Možuh

Obudimo Možuha

Tudi Lovrenčani smo nekoč znali bolj začutiti Pohorske junake. Naši vrtečani so preživeli čudovit dan na Lovrenških jezerih v družbi Jezernika, Možuha in Jere.

Podrobneje...

 

Presek - vlecnica

Presek - vlečnica

Zakaj zgodba o Preseku ni možna, kot vam jo prodajajo eni in isti že več let znova in znova

  • Ker na Kumenu nimamo vodovoda – zasneževanje odpade;
  • Ker tudi kanalizacije ni – torej nek resni turizem odpade ( razen kak DIXI za WC); ....
Podrobneje...

 

Možuh

Prostori za zabojnike

Živim ob Slepnici, v "Štambergi", kjer ob cesti odlagamo vreče za smeti, ki jih Snaga potem odpelje. Imamo tudi dva manjša kesona za steklo in papir. Podobnih odlagališč je v Lovrencu veliko.

Podrobneje...

 

Dvigalo

Zgodba o dvigalu

Poznamo zgodbo o novem zdravstvenem domu, a pot do tja je še dolga. Sedanja ureditev je neprimerna in za invalide in starejše osebe zelo omejujoča.

Podrobneje...