Turizem

Lovrenc na Pohorju ima zaradi svoje neokrnjene narave in dokaj nerazvite turistične infrastrukture izjemne potenciale. Kraj zagotovo ni primeren za množični turizem, zato se bo moral v prihodnosti tržiti predvsem kot butična zelena turistična destinacija. Potenciali turističnega razvoja pa bi se morali razvijati predvsem v smeri ponudbe pristne povezanosti turistov z naravo. V tej smeri se naj spodbuja doživljajski turizem, kot so ponudniki aktivnosti v naravi, športna infrastruktura, namenjena širšemu krogu ljudi, manjše zasebne namestitve, turizem na kmetiji in turizem za dobro in zdravo počutje.

Poleg doživljajskega turizma mora kraj obuditi in turistom pokazati svoje naravne in kulturno zgodovinske danosti. Tukaj predlagamo sledeče vsebine:

1. Oživitev in obeležja krajevne zgodovine

Poskrbeti bo treba za ureditev potencialnih turističnih točk v kraju, ki so povezani z zgodovinskim razvojem kraja. Poleg fizične ureditve prostorov je potrebo urediti tudi vse pisne vire in zbrati fotografski material. Vse vsebine bi se uredile v mobilni aplikaciji, preko katere bi (s pomočjo QR kode) lahko obiskovalci posameznih turističnih točk pridobili vse ključne informacije na svojem telefonu.

Predlogi turističnih točk:

Nekoč smo se vozili z brodom

Ustrezna ureditev prostora, kjer je nekoč bil privezan brod. Postavitev obeležja (table) z vsemi ključnimi zgodovinskimi podatki ter foto materialom. Na spletu objaviti širši zapis in spomine Lovrenčanov na vožnje z dravskim brodom. Potencial za prihodnost pa je ponovna obuditev aktivnosti na reki Dravi ter ponudba pristnega doživetja, vožnje z brodom.

Stopnice do broda

Ostanek stopnic, ki so povezovala Ruto z obrežjem Drave.

Vojaška zgodovina

i. Preko Lovrenca na Pohorju poteka tudi pot »Vranov let«, preko katere so leta 1944 partizani rešili zaveznike in jih od Ožbolta prepeljali preko slovenskega ozemlja v Semič in velja za največji pobeg zavezniških vojakov v Evropi v času 2. svetovne vojne. Na tej pohodniški poti že sedaj potekajo turistične aktivnosti zasebnikov.


ii. Mimo Rute je nekoč potekala t. i. Rupnikova linija. To je sistem utrdb, ki jih je začela graditi Kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno kot obrambo pred italijanskim in avstrijskim napadom. Ime je dobila po jugoslovanskemu generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku. Obrambna črta nikoli ni služila svojemu namenu. V Sloveniji so močno utrdili zahodno mejo proti Italiji, Maribor so močno zaščitili proti Avstriji. Proti Dravogradu so ob desnem bregu reke Drave postavili niz posameznih manjših bunkerjev. Pri Dravogradu se odcepi veja posameznih bunkerjev v Mežiško dolino vse do Črne na Koroškem. Najbolj intenzivna gradnja je potekala med letoma 1939 in 1940, ter do napada Nemcev 6. aprila 1941. Linija je ostala kot pomnik nekega krutega časa in zgodovinski spomenik, ki daje posameznikom veselje ob raziskovanju skritih ter pozabljenih bunkerjev.

Bunker

Bunker na desni strani Drave ob gozdni poti od Rute do Falske elektrarne.

Lesarstvo in gozdarstvo v Lovrencu

Lovrenc ima na področju gozdarstva in lesne predelave lesa pestro zgodovino. Poleg še delujočih žag in ostankov nekaterih, ki so v preteklosti dajale kruh premnogim Lovrenčanov, obstajajo pisna pričevanja in veliko fotografij, ki bi jih bilo potrebno predstaviti javnosti. Že v preteklosti so učenci OŠ Lovrenc na Pohorju naredili veliko raziskovalnega dela na to temo in to ne bi smelo iti v pozabo.

Žage

Zemljevid iz raziskovalne naloge »Žage nekoč in danes v Lovrencu«.

Ljudje so pravi zaklad kraja

V Lovrencu na Pohorju bi bilo potrebno postaviti še obeležje krajanom, ki so v svojem življenju dosegli izjemne dosežke in smo na njih ponosni. Pred časom so učenci OŠ Lovrenc takšno zgodovino kraja raziskovali v raziskovalni nalogi »Lovrenc, moje korenine«. Da ne omenjamo vsega foto materiala, ki bi ga bilo potrebno razstaviti o vsakdanjem življenju Lovrenčanov. Vsekakor bi bilo vse to potrebno povezati v celotno zgodbo o zgodovini Lovrenca ter vse razstaviti v lokalnem muzeju. Elektronska galerija, ki jo poznamo pod imenom Jespa, bi tako lahko zaživela tudi zunaj spleta, na ogled vsem.

2. Obnova in uporabna vrednost obstoječih krajevnih znamenitosti!

Obstoječa etnološka spomenika pajštva in Ladejenkova hiša bi v prihodnje morala biti muzeja na prostem, kjer bi se lahko izvajala določena dejavnost. V pajštvi bi lahko ponovno obudili sušenje sadja na tradicionalen način, v Ladejenkovi hiši pa bi imeli kmečki muzej ter zbirko fotografij iz naše preteklosti. Seveda bi morala biti oba objekta v upravljanju občine oz. za to ustanovljenega zavoda. Le tako bi se lahko dejavnosti in vsebine tudi tržno izvajale.

Pajštva

Pajštva

Ladejenkovo

Ladejenkovo3. Poročni turizem

Z ureditvijo cerkve Sv. Radegunde in njene okolice bi lahko samo cerkev in prostor okrog nje namensko ponujali za organizacijo civilnih porok. V ta namen bi se lahko razvijala tudi gostinska dejavnost v prihodnje, saj organizacija poročnih dogodkov zahteva več ponudnikov različnih gospodarskih panog in bi tako lahko bil poročni turizem tudi spodbujevalec širše podjetniške dejavnosti zasebnikov v Lovrencu na Pohorju.

Radigunda

Cerkev sv. Radegunde v lasti občine.

4. Hortikulturna ureditev kraja

Dravski most

Dravski most si zasluži balkonsko cvetje.

Parkirisca

Parkirišča potrebujejo drevesa.

Klopca

Postavitev košev za smeti ob klopcah.

Hojnikova rida

Zaraščena »Hojnikova rida«.

Primarna naloga občine pa je, da ponudnike turističnih namestitev in dejavnosti povezuje, koordinira in promovira. Veliko je že sedaj posameznikov, ki se ali profesionalno ali ljubiteljsko ukvarjajo z dejavnostmi, ki vsekakor spadajo v turizem (od ponudnikov namestitev, do športnih društev, zasebnih zbirateljev zgodovinskih predmetov ali dokumentacijskega materiala, itd…). V prihodnje se naj oblikuje posebni turistični spleti portal za celotno občino Lovrenc na Pohorju. Razmisli se naj tudi o možnosti organizirane koordinacije turističnih ponudnikov, ki bi se dobivali pod okriljem občine ter koordinirali in povezovali svoje aktivnosti. Ponovno je potrebno podpreti Turistično društvo, ki bo skrbelo za turistične dogodke in vsebino v občini.

Staša Pernat Lesjak

Športni park

Športni park

Športni park bi bil namenjen rekreaciji, ki bi zadostil potrebam občanov, učencev osnovne šole, rekreativnim športnikom ter tudi ostalim naključnim gostom.


Podrobneje...

 

Turizem

Turistični potencial

Lovrenc na Pohorju ima zaradi svoje neokrnjene narave in dokaj nerazvite turistične infrastrukture izjemne potenciale. Kraj zagotovo ni primeren za množični turizem, zato se bo moral v prihodnosti tržiti predvsem kot butična zelena turistična destinacija.

Podrobneje...

 

Planinske poti

Planinske poti

Ideja je, da našim vsakodnevnim sprehajalnim in tudi planinskim potem damo dušo in to tako, da jih opremimo z imenom, dodamo zanimive informacije o sami poti, njeni zgodovini in drugih zanimivostih.

Podrobneje...

 

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo je večplastni projekt, ki vključuje pot v šolo iz parkirišča, na katero pripeljejo starši svoje otroke ter poti, beri ceste, po katerih šolarji gredo dnevno peš v šolo in iz nje. Projekt tudi predvideva rešitev neprimernega dostopa do telovadnice, tj. večnamenske športne dvorane s strani parkirišča.


Podrobneje...

 

Energetika

Energetika

V listi »Sanjo za županjo« smo v program uvrstili tudi energetiko. Lovrenc na Pohorju je lep kraj, obdan z gozdovi. Les je naravna surovina, ki se v veliki meri uporablja kot energent v še vedno pretežnem številu gospodinjstev.

Podrobneje...

 

Možuh

Obudimo Možuha

Tudi Lovrenčani smo nekoč znali bolj začutiti Pohorske junake. Naši vrtečani so preživeli čudovit dan na Lovrenških jezerih v družbi Jezernika, Možuha in Jere.

Podrobneje...

 

Presek - vlecnica

Presek - vlečnica

Zakaj zgodba o Preseku ni možna, kot vam jo prodajajo eni in isti že več let znova in znova

  • Ker na Kumenu nimamo vodovoda – zasneževanje odpade;
  • Ker tudi kanalizacije ni – torej nek resni turizem odpade ( razen kak DIXI za WC); ....
Podrobneje...

 

Možuh

Prostori za zabojnike

Živim ob Slepnici, v "Štambergi", kjer ob cesti odlagamo vreče za smeti, ki jih Snaga potem odpelje. Imamo tudi dva manjša kesona za steklo in papir. Podobnih odlagališč je v Lovrencu veliko.

Podrobneje...

 

Dvigalo

Zgodba o dvigalu

Poznamo zgodbo o novem zdravstvenem domu, a pot do tja je še dolga. Sedanja ureditev je neprimerna in za invalide in starejše osebe zelo omejujoča.

Podrobneje...