Športni park Lovrenc

Namen in cilj športnega parka

Športni park bi bil namenjen rekreaciji, ki bi zadostil potrebam občanov, učencev osnovne šole, rekreativnim športnikom ter tudi ostalim naključnim gostom. Športni park bi poleg igrišč imel sprehajalne poti, igrala za otroke ter spremljajoče objekte. Namen parka je tudi, da se ljudje tam srečujejo, družijo. S tem bi povečali kvaliteto bivanja in zadovoljstvo občanov.

 

Opis

Športni park bi se navezoval na sedanje košarkarsko in nogometno igrišče ter večnamensko športno dvorano. Število in vrsto igrišč bi določili glede na gabarite parka in predloge občanov. Grob opis parka je opisan v nadaljevanju. Športni park bi predvidoma sestavljalo zeleno nogometno igrišče, igrišče za tenis, odbojkarsko igrišče na mivki, balinišče, krajša skateboard/bmx proga ter otroško igrišče oziroma igrala za otroke.

Igrisce

Kot opcija teniškemu igrišču bi lahko bilo tudi multifunkcijsko igrišče, ki na isti podlagi omogoča različne športe, kot so mali nogomet, košarka in tenis. Igrišče ima nogometne gole, košarkarske koše in teniško mrežo.


Med posameznimi igrišči in okoli igrišča bi vodile sprehajalne poti, ob poteh bi bile na voljo klopi. Sprehajalne poti bi na posameznih, zunanjih delih, zasadili z drevesi.

Dostop do parka bi bil mogoč s strani šole in vrtca ob asfaltnem igrišču, s parkirišča pod vrtcem preko montažnih stopnic (glej projekt Varna pot v šolo) ter preko polja iz zahodne smeri.

Igrisce

Primer kombinirane skate/bmx steze v Rušah


Igrisce

Primer multifunkcijskega igrišča

Otroško igrišče bo imelo najljubšo opremo za otroška igrišča. Skupaj s starši in načrtovalci otroških igrišč bomo izbrali različnim starostim primerna igrala, ki bodo v čim večji meri iz naravnih materialov in bodo spodbujala otroško domišljijo in motoriko. Predlagamo, da je igrišče razdeljeno na dva dela, in sicer za otroke, mlajše od 3 let, ter za otroke od 3 do 15 let. Prostor za otroke, mlajše od treh let, bi lahko imel peskovnik, gugala na vzmeteh, manjšo igralno hiško s toboganom in gugalnice z varovalom.

Igrišče za večje otroke bi vključevalo čim več inovativnih igral, kot je zip linija, plezala iz vrvi ali nekakšna pajkova mreža, gugalnice in daljši tobogani, mostiček iz vrvi in desk, itd. Poleg igral bi postavili tudi klopi in mizice s koši za smeti ter pitnik. Ta del parka bo obvezno osvetljen ter v celoti ograjen zaradi varnosti otrok.

Igrisce
Igrisce
Igrisce
Igrisce

Primeri igral

Izgradnja, Financiranje

Športni park je velik denarni zalogaj. Po fazi načrtovanja, umestitve v prostor ter možnostih črpanja sredstev EU za tovrstne projekte, bi se glede na višino vrednosti projekta odločili za gradnjo v eni ali več fazah.

Projekt bi že v osnovi bil načrtovan fazno. Prva faza bi zajela otroška igrala, urejen dostop iz parkirišča ter zeleno nogometno igrišče s sprehajalnimi potmi na zahodnem delu, druga faza pa bi obsegala ureditev in izgradnjo preostalih igriščih ter sprehajalnih poti z zasaditvijo dreves, klopmi in razsvetljavo.

Staša Pernat Lesjak in Zoran Krebs

Športni park

Športni park

Športni park bi bil namenjen rekreaciji, ki bi zadostil potrebam občanov, učencev osnovne šole, rekreativnim športnikom ter tudi ostalim naključnim gostom.


Podrobneje...

 

Turizem

Turistični potencial

Lovrenc na Pohorju ima zaradi svoje neokrnjene narave in dokaj nerazvite turistične infrastrukture izjemne potenciale. Kraj zagotovo ni primeren za množični turizem, zato se bo moral v prihodnosti tržiti predvsem kot butična zelena turistična destinacija.

Podrobneje...

 

Planinske poti

Planinske poti

Ideja je, da našim vsakodnevnim sprehajalnim in tudi planinskim potem damo dušo in to tako, da jih opremimo z imenom, dodamo zanimive informacije o sami poti, njeni zgodovini in drugih zanimivostih.

Podrobneje...

 

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo

Varna pot v šolo je večplastni projekt, ki vključuje pot v šolo iz parkirišča, na katero pripeljejo starši svoje otroke ter poti, beri ceste, po katerih šolarji gredo dnevno peš v šolo in iz nje. Projekt tudi predvideva rešitev neprimernega dostopa do telovadnice, tj. večnamenske športne dvorane s strani parkirišča.


Podrobneje...

 

Energetika

Energetika

V listi »Sanjo za županjo« smo v program uvrstili tudi energetiko. Lovrenc na Pohorju je lep kraj, obdan z gozdovi. Les je naravna surovina, ki se v veliki meri uporablja kot energent v še vedno pretežnem številu gospodinjstev.

Podrobneje...

 

Možuh

Obudimo Možuha

Tudi Lovrenčani smo nekoč znali bolj začutiti Pohorske junake. Naši vrtečani so preživeli čudovit dan na Lovrenških jezerih v družbi Jezernika, Možuha in Jere.

Podrobneje...

 

Presek - vlecnica

Presek - vlečnica

Zakaj zgodba o Preseku ni možna, kot vam jo prodajajo eni in isti že več let znova in znova

  • Ker na Kumenu nimamo vodovoda – zasneževanje odpade;
  • Ker tudi kanalizacije ni – torej nek resni turizem odpade ( razen kak DIXI za WC); ....
Podrobneje...

 

Možuh

Prostori za zabojnike

Živim ob Slepnici, v "Štambergi", kjer ob cesti odlagamo vreče za smeti, ki jih Snaga potem odpelje. Imamo tudi dva manjša kesona za steklo in papir. Podobnih odlagališč je v Lovrencu veliko.

Podrobneje...

 

Dvigalo

Zgodba o dvigalu

Poznamo zgodbo o novem zdravstvenem domu, a pot do tja je še dolga. Sedanja ureditev je neprimerna in za invalide in starejše osebe zelo omejujoča.

Podrobneje...